Nowości

Szanowni Państwo nasz marsz po zwycięstwo dopiero się zaczął . Prezentujemy pierwszy punkt naszego programu:

Jesteśmy zdecydowanie przeciwni sprowadzaniu do Gdańska imigrantów zarówno ze wschodniej, jak i z zachodniej granicy. Gdańsk ma być miastem, gdzie Polacy mają mieć godne warunki pracy, płacy i życia.

Wychodząc naprzeciw ewentualnej potrzebie zatrudnienia większej ilości ludzi, będziemy wspierać powroty repatriantów, aby potomkowie Polaków siłą wywiezionych w wyniku zawieruchy historycznej na nowo poczuli się w Polsce jak w swej Ojczyźnie.

Gdańsk ma być turystyczną Perłą Północy, a to osiągniemy tylko wtedy gdy będzie bezpieczny i bez zagrożenia terrorystycznego.

Zależy nam na zdrowiu gdańszczan dlatego musimy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do zagrożenia chorobami z zagranicy.

Uważamy, że miasto Gdańsk powinno się skupić na pomocy i dobrostanie swoich mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że w każdej dzielnicy potrzebne są różne mniejsze lub większe inwestycje, ale jako ludzie odpowiedzialni nie chcemy obecnie niczego obiecywać. Najpierw trzeba zrobić audyt i bilans otwarcia, aby wiedzieć jakimi faktycznie środkami dysponujemy, następnie dopiero można zacząć realizować zgłaszane przez mieszkańców potrzeby.

Kolejne punkty będą prezentowane wraz z rozwojem kampanii wyborczej.