Dokumenty

Pełnomocnik wyborczy: Dorota Maksymowicz – Czapkowska

Pełnomocnik finansowy: Jerzy Czapkowski